Zāģēšana un pievešana
lv en de
 
 
Copyright © SIA PATA-AB

VISS KAS IR SAISTĪTS AR MEŽU - Meža īpašnieku konsultatīvie centri

 

Ja meža īpašnieks ir ieinteresēts tūlītējā cirsmas realizācijā, laicīgi jākonsultējas par to kāds sortiments uz izstrādes brīdi ir aktuālākais, kādi izmēri, diametri. To Jūs varat izdarīt piezvanot uz Meža īpašnieku konsultatīvajiem centriem.


Tālāk speciālisti pēc cirsmas skicēm dabā apseko konkrēto cirsmu, un, ja viss atbilst likumā noteiktai kārtībai, vienojas ar īpašnieku par izstrādes gaitu un darba izmaksām, kas izriet no:
  • No augošo koku sugu sastāva;
  • Atrašanās vietas;
  • Cirsmas apjoma un veida;
  • Vidējā koku tilpuma;
  • Zemes reljefa;
  • Augsnes veida;
  • Kokmateriālu izvešanas attāluma līdz krautuvei.